Help ons om dit mooie project te realiseren en
daarmee waarde aan het dorp toe te voegen.

Stichting De Groene Long draagt zorg voor het openbare gedeelte van het dorpspark: het groenbeheer, de gemeenschappelijke boomgaard, het centrale ontmoetingsplein met speelberg, het parkmeubilair en de gemeenschappelijke accommodatie.
Als Stichting blijven we fondsen werven om het park in te richten, denk aan giften, sponsoring, subsidies en donaties.

Draag je dit project een warm hart toe en wil je ons ook steunen?
Particulieren en bedrijven kunnen doneren via rekeningnummer NL 92 RABO 0367 3960 84 t.n.v. Stichting De Groene Long Bladel

Na donatie ontvangen bedrijven een factuur van betaling. Vermeld bij betaling wel je e-mailadres of stuur een aanvullende e-mail naar info@groenelongbladel.nl. Dan nemen we daarna contact met je op.

Dank je wel voor je donatie!

Subsidieverleners

De realisatie van Dorpspark de Groene Long wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring, subsidies, fondswerving en crowdfunding voor natuur.

  • Gemeente Bladel
  • Provincie Noord-Brabant, Stimuleringsregeling Landschap
  • VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.
  • Stichting Kiemkracht: De Zilveren Rank (aanmoedigingsprijs)
  • Oranjefonds
  • Groen Ontwikkelfonds Brabant:  Winnaar ‘Natuur in Eigen Hand 2022’
  • Rabobank De Kempen: Coöperatiefonds
  • Leefbaarheidsfonds – Samen op de hoogte, luchthaven Eindhoven
  • Crowdfunding voor natuur, provincie Noord Brabant, Brabanders voor natuur