Dorpspark

Het groene ‘natuurplein’ met speelveld ligt centraal in het park. Dit deel van het park is multifunctioneel en dient als een sociale ontmoetingsplek voor leerlingen, vrijwilligers en bezoekers. Hier staan picknickbanken, kunnen kinderen spelen en kunnen bezoekers genieten van de omgeving.

Rondom dit natuurplein vind je alle andere onderdelen / initiatieven van De Groene Long Bladel:

 • de dierenweide/ kinderboerderij
 • de boomgaard
 • de educatieve zelfoogsttuinderij Het Groene Goud
 • het leslokaal van de opleiding dierhouderij van het Pius X-College
 • de schuur voor opslag van het Pius X-College
 • de ontmoetingsruimte van Stichting De Groene Long Bladel (wordt momenteel ingericht)

Functies van het dorpspark:

 • Laagdrempelige recreatie
 • Landschap, natuur en klimaatadaptatie
 • Onderwijs en educatie
 • Sport en beweging
 • Cultuur
 • Verbinding en ontmoeting

In overleg met Stichting De Groene Long, kunnen door Bladelse verenigingen, zorgorganisaties en basisscholen allerlei educatieve en culturele activiteiten worden georganiseerd.

Plattegrond dorpspark De Groene Long Bladel.

Ontwerp

Hieronder is het ontwerp voor de inrichting van het dorpspark De Groene Long te zien. Dit ontwerp vormt de basis voor de realisatie van het dorpspark.
De uitvoering is in 2021 gestart met de inrichting van de educatieve zelfoogsttuinderij ‘Het Groene Goud’ en het planten van de eerste hagen.
In 2022 zijn het leslokaal van het Pius X-College, de opslagruimtes, de dierenweides en de kinderboerderij gerealiseerd.
Ook zijn de wandelpaden aangelegd.

In het voorjaar van 2024 verwachten we het parkmeubilair te plaatsen en rondom de parkeerplaats de beplanting aan te brengen.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om aan te sluiten. Wees welkom!

Tuinderij Het Groene Goud

Initiatiefnemers Femmes van Limpt (biologisch tuinder) en Dirk van de Voort werken samen met een enthousiaste groep van 40 vrijwilligers aan Het Groene Goud, een kleinschalige en educatieve zelfoogsttuinderij waar een gezonde bodem, sociale verbinding en ervarend leren centraal staan.

Er wordt op biologische wijze groenten, bloemen en kruiden geteeld. In de toekomst komt daar nog wat (klein)fruit bij. Op een ontspannen en vooral natuurlijke manier komen mensen in aanraking met groen, voeding en de seizoenen; vol in beweging en in de gezonde buitenlucht.

De teelt van groenten, bloemen en kruiden is niet het hoofddoel, maar ook een middel om mensen met elkaar te verbinden en bij te dragen aan een groene omgeving met meer biodiversiteit.

Een deel van de zelfoogsttuinderij wordt ingericht als educatietuin, die gaat dienen als groene leer- en werkplek voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs, vrijwilligers en stagiaires.

In 2021 is gestart met de zelfoogsttuinderij, waar zo’n 100 deelnemers al volop oogstten van diverse groenten en bloemen.

De tuinderij is nog volop in ontwikkeling. In 2022 kunnen maar liefst 150 deelnemers zelf hun groenten komen oogsten, 50 deelnemers komen in het seizoen wekelijks een bosje bloemen knippen. Verder worden een opkweekkas gebouwd, een aparte bloementuin en kruidencirkel aangelegd, en worden de educatieve activiteiten verder ontwikkeld.

Meer informatie is te vinden op de website van Het Groene Goud en de Facebook pagina

Tuinderij Het Groene Goud Bladel
Tuinderij Het Groene Goud Bladel
speelheuvel de groene long bladel
kinderboerderij in de De Groene Long Bladel

Afdeling dierhouderij en kinderboerderij

Tot ongeveer 15 jaar geleden was de dierenweide bij het verzorgingshuis een bekende ontmoetingsplaats voor Bladelse kinderen en hun (groot)ouders. Het verdwijnen van de dierenweide wordt door velen als een gemis ervaren.
Het Pius X-College was al enkele jaren op zoek naar een geschikte locatie om de dieren van de afdeling Dierhouderij meer ruimte te kunnen geven. 
Zo ontstond het idee om de Dierhouderij-opleiding te verrijken met een voor het publiek toegankelijke dierenweide/kinderboerderij. 

Het Pius X-College realiseert voor zijn leerlingen een duurzaam leslokaal. De interactie met bezoekers van de dierenweide en vrijwilligers voegt een extra dimensie toe voor deze leerlingen. Er is sprake van een win-winsituatie. Er komen meer diersoorten, meer ruimte, een nog leukere opleiding en Bladel heeft na 15 jaar weer een kinderboerderij.

Vanaf eind maart is op zaterdag en zondag het leslokaal geopend van 14.00-16.00 uur voor bezoekers, vrijwilligers van de kinderboerderij zijn dan aanwezig (bij regen gesloten).

Een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers heeft zich al aangemeld om de helpende hand te bieden bij de realisatie.  Maar we zijn altijd op zoek naar meer mensen die mee willen helpen. Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren!

Klankbordgroep omwonenden

Een groep van actieve betrokken omwonenden heeft vanaf het begin van het denk- en ontwerpproces (dat al in 2020 begon) meegedacht en meegedaan. Logisch, het is immers hun spreekwoordelijke achtertuin.

Het idee voor een dorpspark is van hen afkomstig, waarna de initiatieven van de educatieve zelfoogsttuinderij, de groenopleiding VMBO en de kinderboerderij daarin hun plek hebben gevonden. Buurtbewoners hebben zich verenigd in een klankbordgroep, die door ons overal bij wordt betrokken.
Veel buurtbewoners zijn ondertussen actief in de al in 2021 gestarte zelfoogsttuinderij, hebben zich gemeld als vrijwilliger voor de realisatie en beheer van het park en/of de kinderboerderij.

Het dagelijks beheer van de website, Facebook en Instagram is opgepakt door buurtbewoners.

Klankbordgroep