Ontwikkeling van een mooi dorpspark...

burgerinitiatief

Door inwoners, voor inwoners

Het gebied ‘De Groene Long’ is gelegen tussen de Beemdstraat, de Postelweg en de Zwartakkers in Bladel en beslaat in totaal ruim 9 ha.
Groene Long Bladel

Een gebied ter grootte van 4,5 ha wordt ontwikkeld middels een participatief proces. Dat betekent dat inwoners van de gemeente Bladel zelf een initiatief mochten ontwikkelen in dit gebied, waarbij de Gemeente slechts faciliteert en ondersteunt.

We gaan Dorpspark De Groene Long Bladel realiseren. In 2021 is de educatieve zelfoogsttuinderij van ‘Het Groene Goud’ al gestart.
In mei van dit jaar wordt gestart met de aanleg van de dierhouderij opleiding van het Pius X-College, de dierenweide met kinderboerderij, de boomgaard, een park met wandelpaden en speelvoorzieningen. In het park komen bloemrijke grasvelden, (vlecht) hagen en natuurlijk veel bomen.

De Groene Long is voor iedereen. Iedereen is welkom om het park te bezoeken, maar ook om met ons mee te doen. Veel handen maken immers licht werk. Twijfel niet. We kunnen ook jou gebruiken. Meld je daarom nu aan als vrijwilliger.

Het Dorpspark wordt een echte ontmoetingsplek, met een scala aan bezoekers en activiteiten. Een plek om actief buiten bezig te zijn, te leren en te spelen. En tegelijkertijd een park dat bijdraagt aan de biodiversiteit en ecologie in ons dorp. 

Dorpspark de Groene Long is voor, door en met de Bladelse gemeenschap. Om alles in goede banen te leiden hebben we Stichting De Groene Long Bladel opgericht. Hierin werken stichtingen ‘Het Groene Goud’ en ‘De Vrienden van de Kinderboerderij’, het Pius X-college en de omwonenden samen.

Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina en Instagram voor actuele foto’s en informatie.

We hopen je snel te zien in Dorpspark de Groene Long Bladel

Tuinderij Het Groene Goud

In het voorjaar van 2021 is Stichting Het Groene Goud gestart met het opzetten van Tuinderij Het Groene Goud. Dit is een kleinschalige, biologische en educatieve zelfoogsttuinderij waar een gezonde bodem, sociale verbinding en ervarend leren centraal staan.

Afdeling dierhouderij en kinderboerderij

De leerlingen van de afdeling Groen van het VMBO gaan in de Groene Long hun lessen dierhouderij volgen.
Het Pius X-College realiseert een leslokaal aan de Postelweg met een dierenweide.
De dierenweide en de dieren hebben een dubbele functie; van de ene kant dient dit als lesmateriaal voor de leerlingen van het Pius X – college, van de andere kant dient dit als kinderboerderij.

Een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers heeft zich al aangemeld om de helpende hand te bieden bij de realisatie en (vanaf december 2022) het runnen van de kinderboerderij.

Klankbordgroep omwonenden

Een groep omwonenden is betrokken en ondersteunend aan alle initiatieven die gerealiseerd worden in De Groene Long.
Zij willen graag mensen samenbrengen en enthousiasmeren voor alle onderdelen van het Dorpspark en actief de handen uit de mouwen steken bij de realisatie, het toekomstig beheer en het organiseren van activiteiten.