Ontwikkeling van een mooi dorpspark...

door inwoners... voor inwoners...

De Groene Long Bladel is gelegen tussen de Beemdstraat, de Zwartakkers en de Postelweg. Het bevindt zich dicht tegen de Bladelse dorpskern en kenmerkt zich door een uitgestrekt agrarisch grasveld met restanten van oude landschapselementen, omringd door oude bomenlanen en het zandpad de Beemdstraat.

In 2018 heeft de Gemeente Bladel bepaald dat De Groene Long, die een directe verbinding vormt tussen de kern van Bladel en het buitengebied, groen moet blijven. Met de onderstaande uitgangspunten zal de Groene Long ontwikkeld worden:

– meerwaarde voor inwoners

– natuur- of milieueducatie

– laagdrempelige recreatie

– verbetering van de biodiversiteit

Voor de ontwikkeling van dit gebied is gekozen voor een participatief proces waarbij de inwoners zelf initiatieven kunnen ontwikkelen. Van idee tot ontwerp, uitvoering en beheer.
Na een lang maar zinvol proces zijn er drie verschillende initiatiefnemers, een groep omwonenden samen met de gemeente tot een plan gekomen van een groen dorpspark dat voor en door inwoners van Bladel gerealiseerd gaat worden.

Burgerinitiatief

Tuinderij Het Groene Goud

In het voorjaar van 2021 is Stichting Het Groene Goud gestart met het opzetten van Tuinderij Het Groene Goud. Dit is een kleinschalige, biologische en educatieve zelfoogsttuinderij waar een gezonde bodem, sociale verbinding en ervarend leren centraal staan.

Dierhouderij Pius X - College

De leerlingen van de afdeling Groen van het VMBO gaan op deze locatie o.a. hun lessen dier volgen. In de weide naast dit gebouw komen de dieren te staan die bij deze lessen gebruikt worden.

Kinderboerderij

De initiatiefnemers “vrienden van de kinderboerderij’’ willen een nieuwe kinderboerderij voor jong en oud realiseren in de Groene Long.

Klankbordgroep

Klankbordgroep omwonenden

Een groep omwonenden zijn betrokken en ondersteunend aan de initiatieven die gerealiseerd zullen worden in De Groene Long.
Zij willen graag mensen samenbrengen en enthousiasmeren voor het project en actief de handen uit de mouwen steken bij de realisatie, toekomstig beheer en activiteiten.

Deze website is – net als De Groene Long – nog in ontwikkeling