Zelfoogsttuinderij

Het Groene Goud, biologische educatieve zelfoogsttuinderij (stichting)

Femmes van Limpt en Dirk van de Voort willen met Het Groene Goud een kleinschalige, biologische en educatieve zelfoogsttuinderij opzetten waar een gezonde bodem, sociale verbinding en ervarend leren centraal staan.

De teelt van groenten, (klein) fruit en bloemen is niet het hoofddoel, maar een middel om mensen met elkaar te verbinden en bij te dragen aan een groene omgeving en meer biodiversiteit.

Een deel van de zelfoogsttuinderij wordt ingericht als educatietuin, die dient als groene leer- en werkplek voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs, vrijwilligers en stagiaires.

De nabijheid van het centrum maakt de drempel om het initiatief te bezoeken of er aan deel te nemen kleiner.

Op een ontspannen en vooral natuurlijke manier komen mensen in aanraking met groen, voeding en de seizoenen; vol in beweging en in de gezonde buitenlucht. Op deze manier hopen ze te kunnen bijdragen aan een mooi groen, gezond en fleurig dorpspark.

Meer informatie is te vinden op de website van Het Groene Goud en de Facebook pagina.