Educatieve zelfoogsttuinderij (stichting)

Initiatiefnemers Femmes van Limpt (biologisch tuinder) en Dirk van de Voort werken samen met een enthousiaste groep van 40 vrijwilligers aan Het Groene Goud, een kleinschalige en educatieve zelfoogsttuinderij waar een gezonde bodem, sociale verbinding en ervarend leren centraal staan.

Er wordt op biologische wijze groenten, bloemen en kruiden geteeld. In de toekomst komt daar nog wat (klein)fruit bij. Op een ontspannen en vooral natuurlijke manier komen mensen in aanraking met groen, voeding en de seizoenen; vol in beweging en in de gezonde buitenlucht.

De teelt van groenten, bloemen en kruiden is niet het hoofddoel, maar ook een middel om mensen met elkaar te verbinden en bij te dragen aan een groene omgeving en meer biodiversiteit.

Een deel van de zelfoogsttuinderij wordt ingericht als educatietuin, die gaat dienen als groene leer- en werkplek voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs, vrijwilligers en stagiaires.

In 2021 is gestart met de zelfoogsttuinderij, waar zo’n 100 deelnemers al volop oogstten van diverse groenten en bloemen.

De tuinderij is nog volop in ontwikkeling. In 2022 kunnen maar liefst 150 deelnemers zelf hun groenten komen oogsten, 50 deelnemers komen in het seizoen wekelijks een bosje bloemen knippen. Verder worden een opkweekkas gebouwd, een aparte bloementuin en kruidencirkel aangelegd, en worden de educatieve activiteiten verder ontwikkeld.

Meer informatie is te vinden op de website van Het Groene Goud en de Facebook pagina

Tuinderij Het Groene Goud
Tuinderij Het Groene Goud