Een groep van actieve betrokken omwonenden heeft vanaf het begin van het denk- en ontwerpproces (dat al in 2020 begon) meegedacht en meegedaan. Logisch, het is immers hun spreekwoordelijke achtertuin.

Het idee voor een dorpspark is van hen afkomstig, waarna de initiatieven van de educatieve zelfoogsttuinderij, de groenopleiding VMBO en de kinderboerderij daarin hun plek hebben gevonden. Buurtbewoners hebben zich verenigd in een klankbordgroep, die door ons overal bij wordt betrokken.
Veel buurtbewoners zijn ondertussen actief in de al in 2021 gestarte zelfoogsttuinderij, hebben zich gemeld als vrijwilliger voor de realisatie en beheer van het park en/of de kinderboerderij. Het dagelijks beheer van de website, Facebook en Instagram is opgepakt door buurtbewoners.