Dierhouderij Pius X – College

Het Pius X-College in Bladel was al enkele jaren op zoek naar een geschikte locatie om hun dieren van de afdeling dierhouderij meer ruimte te geven. Door het realiseren van hun afdeling dierhouderij in De Groene Long heeft een aantal leerlingen het privilege om in deze daadwerkelijk groene omgeving hun opleiding te volgen.

Er wordt een educatief centrum gerealiseerd waarin duurzaamheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en natuurinclusiviteit centraal staan. De toekomstige afdeling dierhouderij zal uit een multifunctionele ontmoetingsruimte, een leslokaal, diverse dierverblijven en enkele dierenweides bestaan (dit vormt ook de basis voor de kinderboerderij).

Samenwerking met de overige initiatiefnemers zal leiden tot duurzame natuureducatie en -beleving door jong en oud.

Op deze manier wil het Pius X-College haar maatschappelijke betrokkenheid vergroten.